Aktualności


Koncert z okazji dnia Babci i Dziadka

"Kawiarenka u Babci i Dziadka"

25 stycznia 2017 r.

godz. 17.00 (szkolne patio)

babica i dziadek


Medal dla pani Teresy Łapińskiej – wieloletniego pracownika obsługi w naszej szkole


"Mistrz z Warszawy"

"Mistrz z Warszawy" - pod takim tytułem ruszył na Targówku nowy program promujący sport wśród dzieci i młodzieży. Program został opracowany przy współpracy z warszawskim AWF-em oraz nauczycielami z dzielnicowych szkół. Zgodnie z założeniami młodzież z Targówka w nadchodzących miesiącach weźmie udział w testach sprawnościowych.
Jesteśmy w stałym kontakcie z warszawskim AWF-em. Sprawdzian będzie obejmował ćwiczenia wydolnościowe, szybkościowe i siłowe. Wyniki będą przesyłane drogą elektroniczną na AWF, gdzie specjaliści zajmą się oceną predyspozycji poszczególnych dzieci. Ta wiedza będzie przydatna zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. Jeśli młody człowiek będzie chciał profesjonalnie zając się sportem, od razu dostanie wiedzę, jakie dyscypliny przyniosą mu sukces – mówi Paweł Michalec, zastępca burmistrza Dzielnicy Targówek.
Trudno nie zgodzić się z taka oceną. W kształceniu przyszłych sportowców ważne jest prawidłowe rozpoznanie predyspozycji dziecka. Trudno z osoby z wyjątkowymi predyspozycjami do gry w tenisa zrobić dobrego napastnika piłkarskiego czy koszykarza.
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z uczniami naszej szkoły

Podaruj książkę szkolnej bibliotece

Podaruj książkę szkolnej bibliotece


Drzewko Dobroci

Drzewko Dobroci


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo,
zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016 / 2017:

31 października 2016r. (poniedziałek)

2 maja 2017r. (wtorek)

12 maja 2017r. (piątek) – Święto Patrona Szkoły

16 czerwca 2017r. (piątek)

Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.30.