Aktualności


Dni Zdrowia na Targówku

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Dniach Zdrowia na Targówku odbywających się od 25 do 28 kwietnia 2017.

Wydarzenie składa się z różnorodnych badań diagnostycznych i konsultacji, na które zapraszamy do naszych przychodniach oraz Forum Zdrowia – spotkania w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Targówek.

Tematami przewodnimi Forum Zdrowia 27.04.2017 będą:

  • Depresja wśród dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka nowotworowa u kobiet i mężczyzn

dodatkowo zostaną poprowadzone warsztaty „Zdrowy kręgosłup”.

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego http://www.zoztargowek.waw.pl/index.php?go=kregoslup

Wszystkie badania, konsultacje i warsztaty są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyka zdrowotną .

Harmonogram działań
Harmonogram Forum Zdrowia


Wszechnica Edukacyjna

wszechnica edukacyjna maj 2017


Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

karta ucznia

Termin składania wniosków 18 kwietnia 2017 r.

Informacja dla Rodziców
Wniosek o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej

List Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczący bezpłatnych przejazdów


Wiem, co jem

wiem co jem


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo,
zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016 / 2017:

31 października 2016r. (poniedziałek)

2 maja 2017r. (wtorek)

12 maja 2017r. (piątek) – Święto Patrona Szkoły

16 czerwca 2017r. (piątek)

Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.30.