Aktualności


X Festyn Rodzinny w SP42

X Festyn Rodzinny


Dzień Bajki

Zaproszenie


Dzień Ziemi
4 czerwca 2017 r.
Pola Mokotowskie


„Bliżej rynku pracy”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy: specjalistyczne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, trening pracy, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia zawodowe.

Zapewniamy ponadto: stypendia stażowe, wyżywienie podczas zajęć grupowych, materiały szkoleniowe. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami aplikacyjnymi:

http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

Kontakt:
numer telefonu: 888 263 146
adres e-mail: brp@fen.net.pl

Adres do korespondencji pocztowej: ul. Konwiktorska 9 lok. 8 i lok. 14, 00-216 Warszawa


Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,
Informuję, że w dniach 15 maja – 19 czerwca 2017 r. istnieje możliwość zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2017/2018. Kartę zgłoszenia należy wypełnić również w przypadku kontynuacji uczęszczania dziecka do świetlicy, uwzględniając zmianę klasy. Karty można pobrać w sali nr 46, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej w zakładce: O szkole   Świetlica Karta zgłoszenia.

Czytelnie i kompletnie wypełnioną kartę wraz z wpisanymi numerami dowodów osobistych osób upoważnionych do odbioru dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u kierownika świetlicy - p. Joanny Krawczyk (pok. nr 14 – blok sportowy).

 Joanna Krawczyk
kierownik świetlicy


Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

karta ucznia

Termin składania wniosków
do 6 czerwca 2017 r.
dla rodziców dzieci klas I-VI, którzy dotychczas nie złożyli wniosku

Informacja dla Rodziców
Wniosek o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej

List Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczący bezpłatnych przejazdów


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo,
zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016 / 2017:

31 października 2016r. (poniedziałek)

2 maja 2017r. (wtorek)

12 maja 2017r. (piątek) – Święto Patrona Szkoły

16 czerwca 2017r. (piątek)

Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.30.