Aktualności


Pismo Burmistrza dla Rodziców dzieci 6-letnich

Pismo Burmistrza dla Rodziców dzieci 6-letnich


II Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha

II Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha


Zebrania z Rodzicami

Środa 29 marca 2017r.

zebrania marzec 2017


Bardzo ważne  - remont kuchni

Obiady


Dyżur wakacyjny w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec –sierpień 2017 r.


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych

Obwody szkół podstawowych


Ważna informacja dotycząca
Deklaracji lub wniosku o przeniesienie dziecka do nowej szkoły

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów obecnych szkół podstawowych, którzy złożyli deklarację lub wniosek w sprawie przeniesienia dziecka z dniem 1 września 2017 r. do nowopowstającej szkoły podstawowej na spotkanie 15 marca 2017 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20.

Podczas spotkania omówiona zostanie organizacja nowoutworzonych szkół w oparciu o złożone deklaracje.

Ważna informacja dotycząca reformy oświaty
Deklaracja i wniosek o przeniesienie dziecka do nowej szkoły

Rodzice, którzy podejmą decyzję o przeniesieniu swojego dziecka do nowej szkoły są proszeni o dostarczenie deklaracji i wniosku do sekretariatu szkoły do 6 marca 2017 r.

Deklaracja przeniesienia dziecka do innej szkoły
Wniosek do Dyrektora nowopowstającej Szkoły Podstawowej
Wniosek do Dyrektora nowopowstającej Szkoły Podstawowej - przyszłe klasy IV lub VII


Wiem, co jem

wiem co jem


Dni otwarte dla Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego oraz spotkania z psychologiem, pedagogiem i kierownikiem świetlicy

Dni otwarte


"Mistrz z Warszawy"

"Mistrz z Warszawy" - pod takim tytułem ruszył na Targówku nowy program promujący sport wśród dzieci i młodzieży. Program został opracowany przy współpracy z warszawskim AWF-em oraz nauczycielami z dzielnicowych szkół. Zgodnie z założeniami młodzież z Targówka w nadchodzących miesiącach weźmie udział w testach sprawnościowych.
Jesteśmy w stałym kontakcie z warszawskim AWF-em. Sprawdzian będzie obejmował ćwiczenia wydolnościowe, szybkościowe i siłowe. Wyniki będą przesyłane drogą elektroniczną na AWF, gdzie specjaliści zajmą się oceną predyspozycji poszczególnych dzieci. Ta wiedza będzie przydatna zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. Jeśli młody człowiek będzie chciał profesjonalnie zając się sportem, od razu dostanie wiedzę, jakie dyscypliny przyniosą mu sukces – mówi Paweł Michalec, zastępca burmistrza Dzielnicy Targówek.
Trudno nie zgodzić się z taka oceną. W kształceniu przyszłych sportowców ważne jest prawidłowe rozpoznanie predyspozycji dziecka. Trudno z osoby z wyjątkowymi predyspozycjami do gry w tenisa zrobić dobrego napastnika piłkarskiego czy koszykarza.
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z uczniami naszej szkoły

 


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo,
zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016 / 2017:

31 października 2016r. (poniedziałek)

2 maja 2017r. (wtorek)

12 maja 2017r. (piątek) – Święto Patrona Szkoły

16 czerwca 2017r. (piątek)

Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.30.